VESIKASVIEN NIITTOA

Kaislojen niitto, leikkaus ja poisto. Ranta-asukkaille, osakaskunnille, kylä- ja naapuriyhteisöille sekä kunnille.

Vesikasvien niitto ehkäisee vesistön rehevöitymistä ja umpeenkasvamista.
Runsaat kasvustot haittaavat kaikenlaista virkistyskäyttöä ja vesillä liikkumista,
huonontavat vedenvirtausta, aiheuttavat liettymistä sekä heikentävät kalojen ja
lintujen elinolosuhteita. Myös vedenottomahdollisuus sekä vesistön ekologinen
tila saattavat heikentyä.

Tmi Hannu Soimavuori toteuttaa suunnitelmallisia vesikasvien niittoja, joiden avulla
rannan käyttäjät pääsevät nauttimaan avarammasta maisemasta, parantuneesta vedenlaadusta sekä kiinteistön arvonnoususta.

Ota yhteyttä ja pyydä arvio rannan kunnostamisesta!

PALVELUT

Tilannekartoitus

 • Vedenlaatu
 • Ulkoinen ravinnekuormitus
 • Kasvillisuuden laatu, lajisto ja runsaus
  ilmaversoiset kasvit esim. järviruoko, järvikaisla, järvikorte uposkasvit esim. ahvenvita, vesirutto, karvalehti kelluslehtiset kasvit esim. lumme,
  ulpukka, uistinvita
 • Veden syvyys ja karikot
 • Pyydykset
 • Sähköjohdot, vesiputket
 • Lupa-asiat
  ELY-keskus, vesialueen omistaja, naapurit, aluehallintovirasto (laaja niitto)
 • Kohteen soveltuvuus niitto- ja nostokalustolle
 • Naapuriyhteistyö

Niittosuunnitelman laatiminen

 • Niittoalueen pinta-ala
 • Kasvillisuussaarekkeiden ja avoveden suhde
 • Rantaviivan niitto
 • Valuma-alueiden kartoitus
 • Suoja-alueiden kartoitus
 • Laskeutusaltaiden kartoitus
 • Naapurisovun ja -yhteistyön huomioon ottaminen

Aikataulusta sopiminen

 • Kolmen vuoden suunnitelma
 • Kertaniitto: heinä-elokuussa
 • Useamman kerran kesässä
 • Talviniitto jään päältä

Niittojätteen käsittely

 • Maanomistajan lupa niittojätteen läjityspaikalle
 • Yksityistien osakkailta lupa tien käytölle
 • Niittojätteen keruu niitetyltä alueelta
 • Niittojätteen nosto kuivalle maalle
 • Niittojätteen kuljetus sovittuun läjityspaikkaan

Tarvittava kalusto ja työntekijät

 • Talkooväki
 • Niittokone
 • Keruulaitteet
 • Nostolaitteet, esim. traktori, tukkikoura, äes
 • Kuljetuskalusto, esim. traktori ja peräkärry, metsäkuormaaja

Niittotarjouksen tekeminen

 • Sopimus tehtävistä töistä ja aikataulusta

LISÄTIETOJA

Rahoitus, tuet ja kotitalousvähennys

Piha-alueella tehtävät rannan huoltotyöt oikeuttavat työn osalta kotitalousvähennykseen. Vesikasvien niittoa tuetaan aika ajoin myös julkisin varoin. Rahoitusta kannattaa etsiä nettisivuilta tai ottaa yhteyttä kuntaan. ELY-keskukset antavat kunnostushankkeille asiantuntija-apua.

Hinnoittelu

Veloitusperuste
Suoritamme vesikasvien niiton, keruun ja nostamisen kuivalle maalle tuntityönä + alv 24%.

Työn kestoon vaikuttavat tuulen suunta ja voimakkuus, vesikasvuston määrä, läjityspaikan etäisyys, veden syvyys ja karikot. Mikäli vesikasveja ei ole aiemmin niitetty olleenkaan vie ensimmäisen kesän niitto usein eniten työtunteja. Seuraavana kesänä niitettävää on jo todennäköisesti vähemmän. Niittojätteen nostaminen kuivalle maalle vie noin kolme kertaa enemmän aikaa kuin kasvien niitto.

Kuinka voit säästää kustannuksissa

Kustannuksia ja työpanosta voi jakaa tekemällä yhteistilauksen muiden rantojen ja vesien omistajatahojen kanssa.

Niiton tilaaminen

Huomioithan, että niitto kannattaa tilata hyvissä ajoin jo talvella tai tekemällä kanssamme useamman vuoden sopimuksen (esim kolme vuotta). Lyhyen sesongin vuoksi tilauskirjamme täyttyvät nopeasti. Toiminta-alueemme on pääasiallisesti Etelä-Suomi, muut kohteet sopimuksen mukaan.

Muistathan hoitaa myös tarvittavat lupa-asiat jo ennen kesää. Lupahakemuksen löydät täältä

Niittokalusto

Käytössämme on Truxor-Amfibiokone sekä niittovene.

Truxor-koneella pystyy niittämään hyvinkin matalassa vedessä sekä keräämään leikatun kasvimassan ja tarvittaessa nostamaan sen maalle. Kone pystyy leikkaamaan maksimissaan noin 1.3 metrin syvyydestä ja niittoleveys on vaihtoehtoisesti 2 tai 4 metriä.

Niittoveneeessä on 3 metriä leveä leikkuuterä jolla pystyy leikkaamaan maksimissaan noin 1 metrin syvyydestä sekä noin 5 metriä leveä keruuharava. Niittovene tarvitsee vähintään 0.5 metriä syvyisen veden jotta työskentely on mahdollisimman tehokasta.


Tutustu kalustoon tästä

GALLERIA

VIDEOT

Selaa videoita tästä

YHTEYSTIEDOT

Tmi Hannu Soimavuori

Kotasaarentie 79
17240 Kalkkinen

Puhelin: 0400 498 895
Email: hannu@soimavuori.fi
Y-tunnus: 1783357-8
Kotipaikka Asikkala

Yhteydenottolomake

Otathan ajoissa yhteyttä niin ehdimme suunnitella rantaasi onnistuneen niiton.
Täytä alla oleva lomake ja kirjoita siihen vapaamuotoinen kuvaus rantasi kunnostustarpeista.
Voit myös lähettää valokuvia osoitteeseen hannu@soimavuori.fi.